LYRIC

Translation in parenthesis

Yes ke. Ah ah, O ya to, (This is different)

Odika serious, (Too serious)

Jesu ni ng ma sin titi aye mi
(I will serve Jesus for the rest of my life)

Jesu Kristi Omo Olorun Iwo ni ng ma sin.
(Jesus Christ, Son of God, deserves my worship)

Jesu ni ng ma sin titi aye mi
(I will serve Jesus for the rest of my life)

One more time please, double up please

Jesu ni ng ma sin titi aye (oh yes)
(I will serve Jesus for the rest of my life)

Jesu ni ng ma sin titi aye mi
(I will serve Jesus for the rest of my life)

Ta leyin ma sin, ta leyin ma sin, ta leyin ma sin
(Who will you serve)

Ta ni iwo ma sin, ta lo fe ma sin, Jesu le mi ma sin
(Who will you serve, I will serve Jesus)

Eni to f’ara Re rubo lati ra mi pada, oun le mi ma sin
(The one Who gave Himself for me, deserves my worship)

Ona tororo, to lo s’ona iye, ohun le mi ma to
(I choose to tread the narrow path to heaven)

Akoda aye, aseda orun baba, Iwo le mi ma sin o titi aye mi
(Creator of heaven and earth, I will worship you for the rest of my life)

Jesu ni ng ma sin titi aye mi
(I will serve Jesus for the rest of my life)

Mo gba Olorun Baba Eledure gbo
I believe in God the Father

Jesu ni ng ma sin titi aye mi
(I will serve Jesus for the rest of my life)

At’ omo Re nikan soso, Jesu Kristi Oluwa wa
(I believe in His Son, Jesus Christ our Lord)

Jesu ni ng ma sin titi aye
(I will serve Jesus for the rest of my life)

Mo gba Emi Mimo gbo, Ijo mimo enia Olorun
(I believe in the Holy Spirit and the congregation of saints)

Jesu ni ng ma sin titi aye mi
(I will serve Jesus for the rest of my life)

Ajinde iye ayeraye
(The resurrection and the life)

Eni to ba leti ko gbo, ohun ti Emi ng so fun ‘jo
(He who has an ear, hear what the Spirit says to the church)

Eni to ba segun, ohun ni yoo je manna
(He who overcomes, gets to eat the hidden manna)

Eni to leti ko gbo o, ikilo t’Oluwa se
(He who has an ear, heed The Lord’s warning)

Ma se sin Olorun miran, Olorun owu ni Baba
(Thou shall worship no other gods, God is a jealous God)

Sugbonm Aye dori kodo, O s’orisun nu
(Rather, the world is rebellious, and disowned its source)

Ko sin Olorun mo, ife tara ni won ng se
(They no longer worship God, and lust after their own hearts)

Ta ni eyin ma sin laye, ta le fe ma sin o, e gbe si mi l’eti
(Who will you serve, say it to my ears)

Jesu ni ng ma sin titi aye mi
(I will serve Jesus for the rest of my life)

B’aye fe b’aye ko , Jesu ni ma ba lo
(Whether this world likes it or not, I will follow Jesus)

Jesu ni ng ma sin titi aye mi
(I will serve Jesus for the rest of my life)

Ohun loko opo, Baba alaini Baba
(Husband to the widow, Father to the fatherless)

Jesu ni ng ma sin titi aye
(I will serve Jesus for the rest of my life)

O gbe ‘nu wundia s’ola, ogbe ‘nu adelebo sewa
(He beautifies maidens, and works wonders through matrons)

Jesu ni ng ma sin titi aye mi
(I will serve Jesus for the rest of my life)

Olopo ajobo wa, Oba awon Oba
(Sovereign God, King of kings)

Jesu ni ng ma sin titi aye mi
(I will serve Jesus for the rest of my life)

Ranti Olorun nigba ewe,
(Remember God in the days of your youth)

K’aye re ko le da
(That you may prosper)

Jesu, Emmanueli Christi –
(Jesus Christ Emmanuel)

Ti Nazareti
(Of Nazareth)

Ohun le mi ma sin –
(He’s the one I serve)

Titi aye mi
(For the rest of my life)

Ta leyin ma sin –
(Who will you serve)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Jesu le ma sin –
(I will serve Jesus)

Lai s’iye meji
(Without compromise)

Ta leyin ma sin laye –
(Who will you serve)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Bo se mi ati dile mi –
(As for me and my house)

Oluwa lawa o ma sin
(We will serve The Lord)

Ta l’olugbala re –
(Who is your Lord and Saviour)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Ki loruko Re o –
(What’s His name

Jesu ni
(It’s Jesus)

Araba ribi raba ribi raba ribi
(Almighty)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Araba ribi raba ribi rabata
(Almighty)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Oyigi yigi yigi yigi yigi
(Indiscribable)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Ki l’oruko Re o
(What is His name)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Ki l’oruko Re se
(What is His name again)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Omo Olorun tooto
(The only begotten Son of God)

Jesu ni
(It’s Jesus)

E ba mi poruko Re o
(Join me in calling His name)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Gbongbo idile Jesse
(Root of Jesse)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Akobi ninu orun
(Firstborn over all creation)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Ta l’eyin ma sin o
(Who will you serve)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Jesu l’emi ma sin o
(I will serve my Jesus)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Oya jewo igbagbo re
(Profess your faith)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Ore mi jewo igbagbo re
(Beloved, profess your faith)

Jesu ni
(It’s Jesus)

Jesu ni ng ma sin titi aye mi
(I will serve Jesus for the rest of my life)

Arewa ti okan mi fe, iyebiye ni fun mi
(He’s the fairest of ten thousand to my soul, He’s everything to me)

Jesu ni ng ma sin titi aye mi
(I will serve Jesus for the rest of my life)

Ohun ni itanna ipado, imole ninu okunkun
(He’s the lily of the valley, in Him alone I see)

Jesu ni ng ma sin titi aye
(I will serve Jesus for the rest of my life)

Mo m’ore ti mo ni, Afeni fere ni
(I know my friend, His thoughts of me are thoughts of goodness)

Jesu ni ng ma sin titi aye mi
(I will serve Jesus for the rest of my life)

A so re ma siregun, Agba ni l’agbatan
(His gifts are without repentance, He’s a Complete Deliverer)

Jesu ni ng ma sin titi aye mi
(I will serve Jesus for the rest of my life)

Bi gbogbo aye ko E o, mi o le ko E Baba
(If the world deserts You, I will not)

Mamoni, kii se fun mi lati sin
(Mamon is not for me to serve)

Ohun aye a ra m’aye, asan lori asan
(The earth and everything in it will be laid bare, vanity upon vanity)

Vanity upon vanity (vanity)

Ohun aye a baye lo (orun ni sura miwa)
(The earth and everything in it will be laid bare, (my treasures are in heaven))

Ranti eleda re, N’igba ewe, t’ibi koi de
(Remember your Creator in the days of your youth,

Ranti Eleda re, Nigba idera, Tohun gbogbo dara
(Remember your Creator in the days of abundance, when all is well)

Ranti igba isaju, Emi l’Olorun, Ko s’eni bi Re
(Remember the days of old, God is Spirit, there’s none like Him)

Ranti bi iwo ti gba a, Ati bo se gbo, Ko ma jebi ejo
(Remember how you received salvation, how you heard, so you’re not found wanting)

Ranti Olorun, Nigba gbogbo, Pa ofin Re mo
(Remember God always, and obey His commandments)

Yin baba yin Baba, fijo ayo yin Baba
(Praise the Lord with jouyous celebration)

Yin baba yin Baba, fijo ayo yin Baba
(Praise the Lord with jouyous celebration)

Yin Jesu o o o , fijo ayo yin in

Yin baba yin Baba, fijo ayo yin Baba
(Praise the Lord with jouyous celebration)

Kawo e so ke yin Baba, Bere mole fijo be

Yin baba yin Baba, fijo ayo yin Baba
(Praise the Lord with jouyous celebration)

Fo s’oke yin Baba, f’atewo yin baba

Yin baba yin Baba, fijo ayo yin Baba
(Praise the Lord with jouyous celebration)

F’inu mimo yin baba, f’emi otito yin baba Yin baba yin Baba, fijo ayo yin Baba
(Praise the Lord with jouyous celebration)

Filu lilu yin baba, forin kiko yin baba
(Praise Him with drums, praise Him with singing)

Yin baba yin Baba, fijo ayo yin Baba
(Praise the Lord with jouyous celebration)

Bere mole yin baba, kawo e soke yin baba
(Bend down and Praise Him, raise up holy hands in praise)

Yin baba yin Baba, fijo ayo yin Baba
(Praise the Lord with jouyous celebration)

Fiyin f’olu ara mi, Fiyin folu orun
(Praise The Supreme God of heaven)

Yin baba yin Baba, fijo ayo yin Baba
(Praise the Lord with jouyous celebration)

Yin Jesu o o, titi aye
(Praise Jesus till the ends of the earth)

Yin baba yin Baba, fijo ayo yin Baba
(Praise the Lord with jouyous celebration)

 


Added by

admin

SHARE

ADVERTISEMENT

VIDEO

Skip to content